Ayon sa City Ordinance No. 018-09, ang bawat tindahan o kainan ay pinagbabawalan na gumamit ng Plastic Bags para sa kanilang mga produkto. Ang mga sumusunod lamang ang pinahihintulutan: Paper Bags, Carton Boxes, Reusable Bags (bayong, cloth, thick plastic bags), Biodegradable or compostable Plastic Bags. Ang mga lalabag ay mayContinue Reading

Ang mga motorista ay pinatatabi muna sa kanang gilid kapag binabagtas ang national highway upang ipaalala ang mga sumusunod: 1. Rehistrasyon ng sasakyan sa Land Transportation Office (LTO); 2. Pagkakaroon ng kita at malinaw na “license plate” para sa pagkakilanlan; 3. Pagmamaneho ng hindi lalagpas sa itinakdang bilis; 4. IsangContinue Reading