VLADIMIR ‘VLAD’ RODRIGUEZ

“MAAYOS NA PANUNUNGKULAN PARA SA KABATAAN”

Unang nakita ang galing sa pamumuno ni Konsehal Vladimir ‘Vlad’ S. Rodriguez noong umupo siya bilang punong barangay ng Barangay Poblacion, Tarlac City. Dahil sa kanyang maayos na panunungkulan, hindi kataka-taka na siya ay pinagkatiwalaan ng mga Tarlakenyo at nakatapos ng termino sa Sangguniang Panlungsod.

Muli siyang bumalik ngayon at naging tagapamuno ng mga mahahalagang komite sa Sanggunian.