GENARO MENDOZA

“LINGKOD BAYAN”

Karamihan sa mga Tarlakenyo ay nagsasabing ang samahan nina Vice Mayor Aro at Mayor Cristy ang siyang naging susi sa pag-unlad at pagbabago sa lungsod. Ang mga programa ng Ina ng Lungsod ay buong-pusong sinusu- portahan ni Vice Mayor Aro. Pinapa- totoo ito ng malimit niyang pagdalo sa mga aktibidad na ginaganap sa Pama- halaang Lungsod at sa mga barangay. Ang kanilang partnership ay tinatangkilik ng mga mamamayan. Kapwa nila hinahangad ang mabuti at positibong pagbabago na maaari nilang maisakatuparan. Kumikilos ang mga ito sa tamang paraan at higit sa lahat, isinasaalang alang nila ang kapakanan ng iba. Dalampu’t limang (25) parangal na ang naigawad kay Vice Mayor Genaro ‘Aro’ Mendoza sa mga panahong nanilbihan ito bilang lingkod bayan. Ang kanyang interes sa paninilbihan marahil ay sanhi na rin ng dugong bayaning naisalin sa kanya ng kanyang mga ninuno tulad nina Soledad, kapatid ng bayaning si Jose Rizal, at Gen. Miguel Malvar, ang huling Pilipinong heneral na sumuko sa mga Amerikano. Ang talino at kasipagan ni Vice Mayor Aro ang pumupukaw sa puso ng mga Tarlakenyo.