YEAR-END BENEFIT 2020

YEAR-END BENEFIT 2020: Bilang pagpapakita ng pagpapahalaga at pasasalamat sa isa sa mga importanteng sektor ng lipunan, sinisiguro ng Pamahalaang Lungsod, sa pamumuno ni Mayor Cristy Angeles, na may tunay na serbisyong publiko at direktang tulong na natatanggap ang ating mga senior citizensNgayong ika-1 ng Disyembre, personal na inihatid ng mga kawani ng City Government […]