Salary Loan ba? Mag My.SSS na! Bisitahin na ang www.sss.gov.ph upang mag-login o magpa-rehistro online!. Magtungo sa pinakamalapit na SSS office para sa inyong mga katanungan.

Source: Philippine Social Security System

Leave a Reply

Your email address will not be published.