Ayon sa RA 9482, ang mga may alagang aso ay may responsibilidad na panatilihing ligtas ang komunidad mula sa mga posibleng dulot ng kapabayaan sa pag-alaga nito. Ang mga lalabag ay maaaring magmulta mula P2, 000 hanggang P25, 000.

Tayo ay MAGKAISA at SAMA-SAMANG gawing ligtas at rabies-free ang Siyudad ng Tarlac.

Leave a Reply

Your email address will not be published.