Ayon sa City Ordinance No. 018-09, ang bawat tindahan o kainan ay pinagbabawalan na gumamit ng Plastic Bags para sa kanilang mga produkto. Ang mga sumusunod lamang ang pinahihintulutan: Paper Bags, Carton Boxes, Reusable Bags (bayong, cloth, thick plastic bags), Biodegradable or compostable Plastic Bags.

Ang mga lalabag ay may multang P1,000 para sa unang paglabag; P2,000 para sa ikalawa; at P5,000 para sa mga susunod pang paglabag.

2 Comments

  1. kayo lang ba makakakita nito?

Leave a Reply

Your email address will not be published.