Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Sundin ang sumusunod upang makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.