Sinigurado ng PhilHealth na kasama ang mga kaso ng dengue sa pinansiyal na benepisyo mula sa ating state insurance. Ayon kay BGen. Ricardo C. Morales, Presidente at CEO ng PhilHealth, tinatayang aabot sa P10, 000 para sa dengue cases with or without warning at P16, 000 para naman sa mga severe dengue cases ang maaring masakop ng PhilHealth. Maaari ding magkaroon ng coverage sa pamamagitan ng Point of Service (POS), kung saan ang walang kakayahang magbayad ng kontribusyon ay babayaran ng gobyerno, katumbas ng isang taong premium. Ang mga benepisyong ito ay makukuha sa mga Level 1, 2, at 3 na ospital, samantalang ang non-severe dengue ay maaaring gamutin sa mga primary care facility at may benepisyong P7,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published.